Birgithe vibes vej

Jeg har altid ladet mig føre derhen, hvor livet tog mig hen, og drypvis har livet skænket mig den ene gave efter den anden! (...og lille vigtig note jeg lever efter: Livets gaver er ALT det vi møder, både det glædelige, livgivende og det udfordrende, stressende og problemfyldte...)Har aldrig tænkt på en karriere, for det var som om jeg trygt kunne læne mig opad noget der var større end mig. Og med taknemmelighed og tillid til verden, arbejder jeg her i "VIBES", hvor jeg formidler og underviser, med mest mulig glæde, livfuldhed og livsenergi i fokus. 
Skal jeg sætte kendte jobtitler på, så har jeg på min vej arbejdet som friskolelærer, efterskolelærer, ordblindelærer, musik-og drama lærer, korleder, vuggestue- og børnehave pædagog, Steiner pædagog, sanglærer, SDS (sang,dans og spil)lærer og ikke mindst, har jeg de sidste 10 år dedikeret mig til egen yoga praksis og er uddannet Patanjali Yoga lærer, med Pranayama (åndedræts lære) som fordybelses område. De sidste 8 år har jeg undervist i yoga på ugentlige hold i Vibes Yoga i Ejby.
Når man fordyber sig i et felt, og for mit vedkommende YOGA, så ved man meget om et specielt område, og alligevel er det som om verden åbner sig, og jeg har med årene fundet vej ind i feltet med energiarbejde via kropsligt-og mentalt nærvær, bevidstheds træning, stilhed og til stadighed ved at praktisere og studere  
yoga- og livsfilosofi.  
I mit mangeårige arbejde med børn, unge og voksne har jeg oplevet hvordan kvaliteten i nærværet og relationen er afgørende for, at vi kan løfte andre. Er der ikke kvalitet, så er det bare opbevaring og vi får tiden til at gå...
TIDEN... apropos... jeg oplever at tiden er moden til at vi begynder at tale om energi, vibrationer - om "vibes"!
Derfor, når du modtager undervisning fra mig, vil du ud over de fysiske øvelser, lege og fortællinger, også lære om energi. Du vil lære at arbejde med din energi, sætte energi i bevægelse og løfte din vibration.
Om du er omsorgs arbejder, lærer, pædagog, sygeplejeske, forælder eller om du er ramt af stress, depression eller kroniske smerter, så vil du opleve at få sprog om, og redskaber til at ændre på dit nærvær og din energi.

I denne lille virksomhed "VIBES", ønsker jeg vibrere med alt jeg har lært, at vi hver især har nøglen til at skabe mere livskvalitet i hverdagen. Livet er fyldt med muligheder og udfordringer, glæder og sorger, fødsel og genfødsel, latter og gråd, lys og mørke. Livskunsten er at håndtere det livet drypvis byder os... på bedste måde, med mest mulig medfølelse og kærlighed.  Og jeg ønsker af hele mit hjerte, at vi sammen kan løfte vibrationer, så alt vi gør, er med det formål at hjælpe dig - os - verden - til at få de bedste betingelser for et 
være-dygtigt liv - på en bære-dygtig jord.