Patanjali Yoga

Jeg er ”BLOWN AWAY” og dybt taknemmelig for at være Patanjali Yoga lærer. Jeg er klædt på til at undervise med nærvær, viden, glæde, støtte og ro.                                                

HVAD ER SÅ PATANJALI YOGA?

Det er en yogaform som ikke foregiver at være noget specielt!!!, den beskrives bedst som en dybdegående praksis, med et værdisæt stærkt forankret i yogaens rødder og filosofi, – nemlig  Patanjali`s 2000 år gamle værk ”Yoga Sutras”.

Mine læremestre har en vision og et ønske om at vende tilbage til en oprindelig form og autenticitet i yoga praksis og i yoga stillingerne. Og det betyder, sagt med en Patanjali ”aforisme”:

Perfektion i praksis, studie af selvet samt opmærksomhed på det Guddommelige

Perfection in Practice, Study of the Self and Attentiveness to the Divine

og på Sanskrit: Tapas Savadhyaya Ishvarapranidhana Kriyayogah

 Patanjali Yoga Sutras, II.1

HVORDAN UNDERVISES DER?

I Patanjali Yoga inddrager forskelligt yogaudstyr i undervisningen til at understøtte kroppen. Det kan både være en metode, eller når det er nødvendigt for den enkelte elev at blive støttet. Hver enkelt krop får mulighed for at arbejde så intelligent som muligt, og alle kan få det optimale ud af øvelserne, uanset niveau, skavanker, udfordringer og form.

Der lægges stor vægt på åndedrættet når vi er i stillingerne og vi laver åndedræts øvelser, hvor der arbejdes med det bevidste dybere åndedræt og dermed også med vores energi. Arbejdet med åndedrættet træner også vores nærvær, ”det at være til stede” og ikke mindst glæden i nærværet.

Sekvenseringen – rækkefølgen -af de forskellige yogastillinger er også nøje tilrettelagt, hvilket gør, at der opstår en samlet synergi i forhold til foreningen af krop og sind. I de forskellige sekvenseringer kan vi også arbejde med forskelligt tempo og intensitet; vi kan arbejde Vinyassa – mere dynamisk og i et flow, vi kan arbejde statisk aktivt, styrkende og udholdende eller vi kan arbejde mere restorativt og hvilende i stillingerne, som nogen måske kender fra Medi Yoga eller Yin yoga. Alle tilgange er nødvendige for at få en varieret praksis.

Der arbejdes altså med både styrke, intensitet og udholdenhed i stillingerne, og der arbejdes med smidighed, balance og det restorative. Det gør at denne yogaform rummer alle aspekter af, ja netop livet, og når vi er på måtten over tid, så kommer læringen og erkendelserne af, hvordan vi selv kan skabe mest mulig balance for krop og sind - i livet.             ”Alt er yoga” – og ”Vejen er målet”.

HVORDAN OPSTOD PATANJALI YOGA?

Patanjali Yoga uddannelsen er skabt og grundlagt af Ali Dashti og Kate Beck. Yogaretningen er som sådan ikke ny, men søger i stedet at vende tilbage til de helt grundlæggende principper, som er beskrevet i Yoga Sutras. Den er bygget på principperne fra Hatha Yoga og Iyengar Yoga, og udgangspunktet er lige dele fokus på krop og sind. Al undervisning og formidling har tilknytning til yogafilosofien og yogaens otte ben – Ashtanga Yoga. – og yogaens 8 ben eller grene er der som sådan ikke noget nyt i. Det nye for Patanjali Yoga er at yogafilosofien er med i hele vores tilgang og praksis af yoga. På en udogmatisk måde ønskes der at stå ved det helt basale og essensen af yoga, netop NU i vores tid med1000 vis af yoga tilbud, påfund og afledninger. Som eksempel kan nævnes det helt væsentlige i, at vi kender til ”Yama og Niyama” -de etiske og moralske principper i Yoga, 2 af de 8 grene. Disse er blot en lille flig af Yoga Sutras, og egentlig kan intet fremhæves – alt er vigtigt.

PATANJALI YOGA I DANMARK…og på Vestfyn…

I Danmark er vi ca. 30 aktive Patanjali Yogalærere, og der er 1 sted at Uddanne sig, nemlig på                 Ananda Yogaskolen i Silkeborg, hos Hanne Juelsgaard. Der starter løbende elever på uddanelsen og der er flere muligheder for livslang læring. Jeg er i gang, her 2023-24 med Level III uddannelsen, og jeg bliver til stadighed inspireret og løftet i energi - vibration - af mine lærere, fællesskabet, og af alt det Yogaen "bringer til bordet".

Hos Vibes Yoga på Vestfyn, ja, der underviser jeg med højnet vibration, glæde og stolthed.                             Mine lærer-mestrer, min egen-praksis, Yoga Sutras og øvelse i at være i stilhed, har klædt mig godt på.      DERFOR kan jeg undervise med nærvær, viden, glæde, støtte og ro.